PODMIENKY LOVU

 • Lov maximálne na dve udice na jednu vstupenku opatrenými jedným jedno-háčikom.
 • Množstvo a druh návnady nie je obmedzený /okrem súťaží/ musí byť zdravotne nezavadný, nesmie byť skysnuté, plesnivé, toxické.
 • Žiadame rybárov, aby s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky! Pri vyťahovaní rýb je každý rybár povinný použiť podberák, navlhčenú podložku alebo vaničku a peán na vyťahovanie háčika!
 • Loviť ryby je povolené iba z brehu rybárskym prútom s navijákom! Ostatné spôsoby lovu rýb sú prísne zakázané.
 • Ulovené ryby je zakázané sieťkovať, je potrebné ich bezodkladne vrátiť do vody. Sieťkovať je možné iba ryby, ktoré budú odkúpené. Ryby, ktoré boli vložené do sieťky je potrebné odkúpiť, v žiadnom prípade sa nesmú vrátiť späť do vody. Taktiež ich nie je možné vymieňať za iné ulovené ryby.
 • Kaprovité ryby do 3 kg je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka ich množstvo je neobmedzené ostatné okamžite vrátiť ošetrené do vody. Kapor s váhou vyššou ako 3 kg je nepredajný.
 • Zakázané čistiť úlovky v areáli rybníka.
 • Vzdialenosť medzi rybármi je ustanovená na 10 metrov. Rybár by mal chytať priamo pred sebou, resp. tak, aby neobmedzoval ďalších rybárov vedľa seba alebo oproti.
 • Pri odchode je každý povinný všetky odpadky a ohorky pozbierať a hodiť do koša.
 • Vylovené ryby, ktoré si rybár mieni ponechať je nutné vkladať do prechovávacieho vaku v dostatočne hlbokej vode.
 • Správca si vyhradzuje právo kontroly vecí a batožín a kontroluje miesto po odchádzajúcom rybárovi.
 • Rybu, ktorú si rybár chce odniesť sa zváži a následne vyplatí u správcu.
 • Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár pokutovaný, vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť.
 • Loviaci rybár je povinný na požiadanie kontrole preukázať platnú vstupenku, vytiahnuť rybu z vody a ukázať ulovené ryby zhromaždené v sieťke.
 • Fotografovanie rýb je povolené iba na zvlhčených podložkách, nie na Zemi!
 • Rybolov je možný len počas denného svitu. Nočný rybolov je možný len po dohode so správcom na tel. 0907 099 568.
 • Zakázané loviť ryby na miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách.
 • Objekt rybár opúšťa zásadne cez vstup zo všetkým náčiním a úlovkom.
 • Ak niekto nedodržuje podmienky je druhý rybár povinný to ohlásiť správcovi.
Kontakt

Adresa: Lackovce, 06601 Humenné,
Mobil: 0907 099 568,  0907 545 955
E-Mail: info@lajazero.sk

Aktuálne počasie – Lackovce
Počasie Lackovce tu

Copyright 2017