BIO kúpalisko

Súčasnou dominantou celého areálu je novovybudovaný prírodný kúpací biotop – biokúpalisko o rozmeroch cca 55 x 28m. Funguje na princípe samočistenia pomocou rastlín a baktérií, preto jeho neodmysliteľnou súčasťou je približne 450 m2 rozľahlý biofilter, ktorý slúži ako regeneračná zóna. Samotné kúpalisko je predelené dreveným mostíkom na detskú časť a časť pre dospelých. Mierne klesajúci povrch poskytuje dostatočný priestor tak pre plavcov ako i neplavcov. Hĺbka vody je v detskej časti je od 0 do 60 cm, v časti pre dospelých od 1m do 2,1m. Teplota vody sa v júli pohybuje okolo 25 stupňov.