VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1. Mimo letnej sezóny je potrebné sa na rybolov nahlásiť min. 24 hodín vopred.
2. Rybolov je spôsobom chyť a pusť, tzv športový rybolov.
3. Vstup/výstup na rybník je len jediný.
4. Pri zakúpení povolenia na rybolov prevádzkovateľ neakceptuje rybársky lístok.
5. Vstup so psom je zakázaný.
6. Prevádzkovateľ poskytuje rybárom bezplatné parkovanie na parkovisku, zároveň je rybár povinný počas celej rybačky auto na parkovisku ponechať.
7. Zákaz lovu rýb z člna a vodného bicykla.
8. Každý rybár je povinný nahlásiť sa pri vstupe do areálu. Areál je uzavretý a strážený, takže nie je možné doň vstupovať bez prítomnosti správcu.
9. Loviaci je oprávnený loviť na jeden aj viaceré rybárske prúty.
10. Pri vylovovaní je loviaci povinný používať podberák a s ulovenými rybami zaobchádzať humánne a šetrne.
11. Do areálu je možné priniesť si vlastné rybárske náčinie
12. Je zakázané používať vlastné živé nástrahové rybky
13. Druh ani množstvo používaných návnad nie je obmedzené, ale nesmú byť zdravotne chybné, ani plesnivé, skysnuté, toxické alebo inak poškodené.
14. Je neprípustné prinášať ryby z iných vôd.
15. Je nutné udržiavať poriadok a neobťažovať ostatných rybárov nadmerným hlukom
16. Každý účastník rybolovu sa ho zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Vstup detí do 12 rokov je dovolený iba v sprievode dospelej osoby, ktorá za tieto deti zodpovedá.
17. Množstvo rýb, ktoré si je za poplatok možné ponechať, nie je obmedzené.
18. Pred odchodom je rybár povinný uhradiť cenu prípadných ulovených rýb zodpovednému pracovníkovi. Ceny za kilogram ulovených rýb jednotlivých druhov sú zverejnené v našom cenníku.
19. V prípade zistenia porušenia tohto poriadku bude rybár vyhostený a bude musieť nahradiť spôsobenú škodu. V prípade poškodenia alebo krádeže (majetku, rýb) bude privolaná polícia.
20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončenia rybolovu kedykoľvek.

Kontakt

Adresa: Lackovce, 06601 Humenné,
Mobil: 0907 099 568,  0907 545 955
E-Mail: info@lajazero.sk

Aktuálne počasie – Lackovce
Počasie Lackovce tu

Copyright 2017