biokupalisko

Biokúpalisko

Láka Vás plávanie v čistej vode bez chémikálii v krásnom prírodnom prostredí a s pohľadom na krásu kvitnúcich lekien? Aj to sa u nás dá v novovybudovanom biokúpalisku.
Samotný bazén s plochou približne 1400 m2 je predelený dreveným mostíkom na detskú časť a časť pre dospelých. Hĺbka vody v detskej časti je od 0 do 60 cm, v časti pre dospelých od jedného do dvoch metrov. Mierne klesajúci povrch bazéna poskytuje dostatočný priestor tak pre plavcov ako i neplavcov. Teplota vody sa v júli pohybuje okolo 22 – 26 stupňov.
K ohradenej ploche biokúpaliska patrí aj priestor určený na oddych priamo pri bazéne s možnosťou zapožičania dreveného lehátka na celý deň.
Kvalita vody je počas letných mesiacov pravidelne monitorovaná na základe laboratórnych analýz odobratých vzoriek. Výsledky jednotlivých rozborov vody zverejňujeme okrem tejto stránky aj na našej facebook stránke Jazero L.A.

PRINCÍP ČISTENIA VODY

O úpravu vody v našom biokúpalisku sa stará kvalitne riešená biotechnológia, a to formou externej biofiltrácie a samotnej technológie. Prvotná úprava vody prebieha už v pobrežných biologických zónach bazéna. Hlavná fáza čistenia vody však prebieha vo filtračnej (regeneračnej) časti – externom biofiltri. Do tejto externej biofiltrácie vteká voda z biokúpaliska pomocou čerpadiel.

Podstatou celého procesu čistenia vody je súhra viacerých faktorov. Jeho základom sú vodné rastliny. Bez nich by samočistiaca funkcia bazéna nebola možná. Na výsadbu sme použili všetky typy vodných rastlín. Ich druhová rozmanitosť zaručí správne fungovanie biokúpaliska a obmedzí výskyt rias na minimum. V našom filtri sú zastúpené

  • Pobrežné a močiarne rastliny
  • Plávajúce a rastliny s listami na hladine
  • Rákosovité rastliny
  • Filtračné rastliny
  • Lekná

Najefektívnejším filtračným systémom biobazéna je zooplanktón. Vďaka týmto drobným živočíchom je voda neustále filtrovaná bez použitia akejkoľvek technológie. Zooplanktón zahŕňa skupinu voľne plávajúcich vodných druhov ako malé kôrovce a prvoky, Predovšetkým Dafnie, žiabronožky, perloočky a cyklopy hrajú dôležitú úlohu pre samočistenie vody. Pre tieto drobné živočíchy sú riasy základnou zložkou potravy. Zooplankón je schopný odfiltrovať hygienicky dôležité baktérie v celom objeme vody z jazera za 3 až 7 dní. Jeho rozmnožovanie funguje na princípe samoregulácie a jeho počet sa úmerne mení na množstve rias.
Biofilm, nazývaný aj organický trávnik, v podstate v bazéne vytvára samočistenie. Pozostáva z baktérií, rias, húb a z jednobunkových organizmov. najčastejšie sa vyskytujú v porastoch vo všetkých oblastiach jazera alebo vo filtroch, ktoré sú zásobované dostatočným kyslíkom. Je predovšetkým v štrku, na kameňoch a všetkých rastlinách.

Časom sa na dne bazéna a hlavne jeho regeneračnej časti usadzujú rôzne sedimenty hlavne organického pôvodu. Táto organická hmota je základnou potravou pre vodné slimáky, červy, mušle, larvy hmyzu a všetky iné živočíchy žijúce na dne, ktoré sa všeobecne označujú ako bentos. Týmto rozkladom organickej hmoty na jednoduché minerálne zložky má bentos veľký význam pre zachovanie prirodzenej ekologickej rovnováhy v biobazéne.

K čistote a k celkovej funkčnosti biobazéna prispieva samozrejme aj vhodná technológia. Tu si treba však uvedomiť, že stabilnejšie sú systémy s použitím menšieho množstva technológie V našom prípade medzi základné prvky technológie patria čerpadla, hladinové zberače nečistôt – skimmery a jemný mechanický filter. Našim nevyhnutným pomocníkom je extra výkonný jazierkový vysávač.