Rybolov aj bez rybárskeho lístka

Celoročný rybolov aj s kapitálnymi kusmi !!!

Súčasťou areálu je aj súkromný rybník s rozlohou cca 1,5 ha a rozmeroch približne 180m x 85m s priemernou hĺbkou vody približne 2 metre. V súčasnosti prebieha zarybňovanie, a to aj trofejnými kusmi. V tunajšom rybníku Vám na návnadu môže skočiť sumec západný, šťuka obyčajná, tolstolobik biely, amur biely, zubáč veľkoústy, karas obyčajný, jalec hlavatý a ostriež zelenkastý.
Brehy rybníka sú pravidelne kosené a upravované. V severnej a južnej časti rybníka iste oceníte pozvoľný vstup k vode, na strmej východnej strane je vybudovaných dostatok schodíšť. Loviť môžete aj z vybudovaných mól. Okrem okolitých bufetov a záhradnej reštaurácie, sú rybárom k dispozícii aj drevené altánky s grilom. V nich si môžete v súkromí spraviť niečo pod zub, prípadne si pripraviť vlastný úlovok.
Rybárčiť sa dá  každý deň od 9:00 do zotmenia. Je však potrebné sa vopred ohlásiť u správcu rybníka. Je nevyhnutné, aby ste si so sebou priniesli vlastný podberák a podložkou. V cene vstupného môžete chytať na dve udice. Po skončení rybačky je potrebné to oznámiť na rovnakom mieste ako ste sa nahlásili.
Ponúkame aj možnosť nočného rybolovu. Celý areál je kompletne osvetlený a v prípade záujmu sa postaráme aj o občerstvenie. V prípade nočného rybolovu je cena na osobu 10 eur, avšak minimálne 40 eur.
Bohaté zážitky si od nás odnesú rodiny, partie, či firmy, ktoré si môžu rezervovať rybník iba pre seba. Je možný i dlhodobejší prenájom.
Ponúkame aj možnosť odkúpenia Vami ulovenej ryby, Cena záleží od aktuálneho cenníka. Živú a nevypitvanú rybu je nutné bezodkladne priniesť na pováženie.

Podmienky lovu

 • Lov maximálne na dve udice na jednu vstupenku opatrenými jedným jedno-háčikom.
 • Množstvo a druh návnady nie je obmedzený /okrem súťaží/ musí byť zdravotne nezavadný, nesmie byť skysnuté, plesnivé, toxické.
 • Žiadame rybárov, aby s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky! Pri vyťahovaní rýb je každý rybár povinný použiť podberák, navlhčenú podložku alebo vaničku a peán na vyťahovanie háčika!
 • Loviť ryby je povolené iba z brehu rybárskym prútom s navijákom! Ostatné spôsoby lovu rýb sú prísne zakázané.
 • Ulovené ryby je zakázané sieťkovať, je potrebné ich bezodkladne vrátiť do vody. Sieťkovať je možné iba ryby, ktoré budú odkúpené. Ryby, ktoré boli vložené do sieťky je potrebné odkúpiť, v žiadnom prípade sa nesmú vrátiť späť do vody. Taktiež ich nie je možné vymieňať za iné ulovené ryby.
 • Kaprovité ryby do 3 kg je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka ich množstvo je neobmedzené ostatné okamžite vrátiť ošetrené do vody. Kapor s váhou vyššou ako 3 kg je nepredajný.
 • Zakázané čistiť úlovky v areáli rybníka.
 • Vzdialenosť medzi rybármi je ustanovená na 10 metrov. Rybár by mal chytať priamo pred sebou, resp. tak, aby neobmedzoval ďalších rybárov vedľa seba alebo oproti.
 • Pri odchode je každý povinný všetky odpadky a ohorky pozbierať a hodiť do koša.
 • Vylovené ryby, ktoré si rybár mieni ponechať je nutné vkladať do prechovávacieho vaku v dostatočne hlbokej vode.
 • Správca si vyhradzuje právo kontroly vecí a batožín a kontroluje miesto po odchádzajúcom rybárovi.
 • Rybu, ktorú si rybár chce odniesť sa zváži a následne vyplatí u správcu.
 • Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár pokutovaný, vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť.
 • Loviaci rybár je povinný na požiadanie kontrole preukázať platnú vstupenku, vytiahnuť rybu z vody a ukázať ulovené ryby zhromaždené v sieťke.
 • Fotografovanie rýb je povolené iba na zvlhčených podložkách, nie na Zemi!
 • Rybolov je možný len počas denného svitu. Nočný rybolov je možný len po dohode so správcom na tel. 0907 099 568.
 • Zakázané loviť ryby na miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách.
 • Objekt rybár opúšťa zásadne cez vstup zo všetkým náčiním a úlovkom.
 • Ak niekto nedodržuje podmienky je druhý rybár povinný to ohlásiť správcovi.

Všeobecné pravidlá

1. Mimo letnej sezóny je potrebné sa na rybolov nahlásiť min. 24 hodín vopred.
2. Rybolov je spôsobom chyť a pusť, tzv športový rybolov.
3. Vstup/výstup na rybník je len jediný.
4. Pri zakúpení povolenia na rybolov prevádzkovateľ neakceptuje rybársky lístok.
5. Vstup so psom je zakázaný.
6. Prevádzkovateľ poskytuje rybárom bezplatné parkovanie na parkovisku, zároveň je rybár povinný počas celej rybačky auto na parkovisku ponechať.
7. Zákaz lovu rýb z člna a vodného bicykla.
8. Každý rybár je povinný nahlásiť sa pri vstupe do areálu. Areál je uzavretý a strážený, takže nie je možné doň vstupovať bez prítomnosti správcu.
9. Loviaci je oprávnený loviť na jeden aj viaceré rybárske prúty.
10. Pri vylovovaní je loviaci povinný používať podberák a s ulovenými rybami zaobchádzať humánne a šetrne.
11. Do areálu je možné priniesť si vlastné rybárske náčinie
12. Je zakázané používať vlastné živé nástrahové rybky
13. Druh ani množstvo používaných návnad nie je obmedzené, ale nesmú byť zdravotne chybné, ani plesnivé, skysnuté, toxické alebo inak poškodené.
14. Je neprípustné prinášať ryby z iných vôd.
15. Je nutné udržiavať poriadok a neobťažovať ostatných rybárov nadmerným hlukom
16. Každý účastník rybolovu sa ho zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Vstup detí do 12 rokov je dovolený iba v sprievode dospelej osoby, ktorá za tieto deti zodpovedá.
17. Množstvo rýb, ktoré si je za poplatok možné ponechať, nie je obmedzené.
18. Pred odchodom je rybár povinný uhradiť cenu prípadných ulovených rýb zodpovednému pracovníkovi. Ceny za kilogram ulovených rýb jednotlivých druhov sú zverejnené v našom cenníku.
19. V prípade zistenia porušenia tohto poriadku bude rybár vyhostený a bude musieť nahradiť spôsobenú škodu. V prípade poškodenia alebo krádeže (majetku, rýb) bude privolaná polícia.
20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončenia rybolovu kedykoľvek.